164 οι θέσεις στην Π.Ε Πρέβεζας στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Μοιραστείτε το:

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων” οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Οι θέσεις στην Π.Ε Πρέβεζας είναι συνολικά 164 και απευθύνονται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.
Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά τη διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera).
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΦορέαςΕπίβλεψης Φορέας Υπηρεσία Τοποθέτησης Εκπαιδ ευτικό ΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) Θέσει Ειδικότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- nepф ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ YE ΠΕΡΙΦ. ΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΣΚΥΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ O ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΤΙΡΙΩΝΑ TE ΠΕΡΙΦ. TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΛΗΜΟΣΠΑΡΓΑΣΠΕΡΙΦ ne ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YE ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ YE ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ FAE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ TE KONOMKOY ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE ne ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ YE YE ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΕΡΓΑΣΙΩΝ YE ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ YE ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ TE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ TE TE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ne ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦ. TE ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ TE ΑΠΟΚΕΝΤ ΡΩΜΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ne 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 2 164"

Σχετικά άρθρα: