Μη έκδοση αποδείξεων: Πότε μπαίνει λουκέτο και πότε πρόστιμο

Μοιραστείτε το:

Οι θερινοί φορολογικοί έλεγχοι ξεκίνησαν και αναμένεται να ενταθούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λουκέτα και πρόστιμα για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις προβλέπει το ποινολόγιο της εφορίας.

Ωστόσο, για κάποιους κλάδους η φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση παράβασης αλλά πρόστιμο το οποίο μπορεί να φθάσει έως και 5.000 ευρώ. Πρόκειται για ειδικές επαγγελματικές ομάδες παροχής υπηρεσιών όπως γιατροί, κλινικές, οίκοι ευγηρίας ξενοδοχεία κ.λ.π.

Στις ανωτέρω κατηγορίες εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται, αντί της αναστολής λειτουργίας του γραφείου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 2.500 ευρώ.

Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 2.501 έως 5.000 ευρώ. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση εντός δύο ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα (ειδικές χρηματικές κυρώσεις) είναι οι εξής:

-Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και -οδοντιατρικές υπηρεσίες.

-Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

-Κλινικές ή θεραπευτήρια.

-Οίκοι ευγηρίας.

-Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

-Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

-Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα – κατοικίες.

-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

-Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.

-Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

-Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

-Γραφεία τελετών.

-Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

-Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

-Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.

Από την άλλη πλευρά αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης

1. Άμεσα για 48 ώρες (2 ημέρες) εφόσον διαπιστώνεται:

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των 10 αποδείξεων

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων, αξίας άνω των 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.

2. για 96 ώρες (4 ημέρες), εφόσον η επιχείρηση πιάνεται να είναι υπότροπος (έστω και σε άλλη εγκατάσταση που τυχόν έχει) για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

3. αμελλητί για 10 ημέρες, εφόσον πιάνεται υπότροπος εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της αξίας τους.

4. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Πηγή: capital

Σχετικά άρθρα: