Προσλήψεις για τα έργα στα Ιαματικά Λουτρά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Μοιραστείτε το:

Στην πρόσληψη επιστημονικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης” θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.
Πρόκειται για 6 θέσεις και συγκεκριμένα 1 Π.Ε Αρχαιολόγων, 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικού με εξειδίκευση στην αναστύλωση μνημείων, 1 Συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και 3 εργατοτεχνίτες ΔΕ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών λήγει στις 18 Ιανουαρίου.

Σχετικά άρθρα: