Πρέβεζα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Tα 21 θέματα

Μοιραστείτε το:

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη- μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex)- στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχείο και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9.

Συγκεκριμένα τα θέματα της συνεδρίασης για συζήτηση και λήξη απόφασης είναι:

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου
(Τάσσης – υπόθεση Λάζαρης).
2. Συζήτηση- Ενημέρωση σχετικά με τις Διαφημιστικές Πινακίδες.
3. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΟΥΝΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΣ», Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.
4. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη θέση “ΛΟΓΓΟΣ-
ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ” Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.
5. Εκμίσθωση υπ ́αριθμ. 75 αγροτεμαχίου στη θέση «ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Δημ. Εν. Πρέβεζας.
6. Εξέταση πρόθεσης για ανταλλαγή γεωτεμαχίων – α) Σταύρου Κώτσια του Βαγγέλη και β) Δημοσθένη Κώτσια του Βαγγέλη.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ – NextGenerationEU.
8. Προσκύρωση δημοτικού χώρου υπέρ της ιδιοκτησίας με
κτηματολογικό αριθμό 030364 στο Ο.Τ Γ349 περιοχής επέκτασης
Υδραγωγείου.
9. Συμψηφισμός υποχρεώσεων μεταξύ της ιδιοκτησίας με
κτηματολογικό αριθμό 030364 στο Ο.Τ Γ349 περιοχής επέκτασης
Υδραγωγείου» και του Δήμου Πρέβεζας.
10. Εξέταση αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων
των κ.κ Σπυρίδωνα Τζίμα και Γεωργίας Τζίμα.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» .
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
13. ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Aλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ ) και του Δήμου Πρέβεζας.
14. Επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στο Δήμο Πρέβεζας.
15. Αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμού του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
16. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της
συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):5002328.
17. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,
οικ. Έτους 2023.
18. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών έτους 2023 (Α ́κατανομή), των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .
19. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2023.
20. Εγγραφές-μετεγγραφές-διαγραφές, νηπίων στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022-2023.
21. Έγκριση καταστροφής παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σχετικά άρθρα: